Navrtávání potrubí » Fastra | Specialista na servis potrubních systémů

Navrtávání potrubí

Přechodné uzavírání potrubí z důvodu přerušení průtoku média nebo plynotěsného oddělení části potrubí je možno provést několika různými způsoby (balonování, stoplování …). Použití příslušného způsobu se řídí konkrétními podmínkami a je závislé zejména na materiálu a dimenzi uzavíraného potrubí, tlaku a vlastnostech dopravovaného média. Naše společnost provádí přechodné uzavírání potrubí jak zařízeními vlastní výroby, tak v rámci komplexních služeb formou subdodávek

Informace


Uživatel ze skupinyHost nemá přístup ke komentářům.