STOPL-T-F1 pro potrubí z oceli

Zařízení STOPL-T-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí z oceli s vnitřním přetlakem (nebo bez přetlaku) bez úniku média. Zařízení pracuje na principu vložení[...] více informací

STOPL-S-F1 pro potrubí z PE

Zařízení STOPL-S-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí s vnitřním přetlakem (nebo bez přetlaku) bez úniku média.[...] více informací

STOPL-S-F1 pro potrubí z oceli

Zařízení STOPL-S-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí s vnitřním přetlakem (nebo bez přetlaku) bez úniku média. Zařízení pracuje na principu vložení[...] více informací