Dětský domov ve Zruči

Dětský domov ve Zruči

Dětský domov Zruč nad Sázavou s kapacitou pro 32 dětí, jejichž stav v průběhu roku mírně kolísá, především ze středočeského kraje.

Zařízení rodinného typu uprostřed bytové zástavby mezi rodinnými domky, se zahradou, a poblíž centra nové Zruče. Děti jsou ve 4 koedukovaných rodinných skupinách ve věku od kojenců po zletilé, kteří dokončují vzdělání a jsou zde na základě smlouvy s ústavem na dobrovolném pobytu.

Každá skupina má plně vybavené prostory s dvoulůžkovými ložnicemi, klubovnou a jídelnou s kuchyňkou, kde si děti s tetou o víkendu vaří.

Ač se nám zpočátku zdálo umisťování nezletilých matek s jejich dětmi do normálního dětského domova, mezi ostatní děti s ústavní výchovou, jako velmi problematické, máme v současné době již řadu praktických zkušeností, a zkušeností vesměs pozitivních. Vystřídala se u nás již řada velmi mladých děvčat-maminek, jimž jsme pomohli s výchovou jejich dětí od narození. Náš tým pedagogů a dalších pracovníků, mezi nimiž je zdravotní sestra, dětská sestra a dietní sestra, je již zkušená "parta" , která si umí s problematikou umístěných nezletilých matek hravě poradit. Máme nejen personální vybavení, ale též vhodné prostory, v kterých si tyto matky mohou vést svoji malou domácnost, i když jsou součástí rodinné skupiny. Naše zařízení tak v nedávné době postupně poskytlo azyl a péči několika nezletilým matkám s jejich dětmi  v podstatě z celé republiky, např. i ze vzdálených okresů Bruntál či Strakonice. Bohužel, ne vždy se takovéto matce podaří vytvořit si  po přechodu z ústavní výchovy do běžného života takové podmínky, aby byla schopna se postarat nejen o sebe, ale i o své dítě. A tak nám zde některé zcela od "kolébky" vychovávané děti mladých, původně  nezletilých maminek i po jejich odchodu zůstávají.


Více zde: http://www.detskydomovzruc.cz/o-nas/

Pokud ještě nemáte účet Zaregistrujte se!