Více jak 25 let vyvíjíme vyrábíme prodáváme naše výrobky.

Profesionálně se zabýváme problematikou spojenou s prováděním servisních činností na všech typech produktovodů, jako jsou plynovody, vodovody, ropovody, kanalizační systémy apod. Široké spektrum služeb a dlouholetá praxe nás řadí mezi špičku na našem trhu i v zahraničí. Naší prioritou je poskytování kvalitních a odborných služeb.

Certifikace


Hlavní oblast činnosti

Rozsáhlé aktivity naší společnosti v oblasti servisních činností produktovodů se dělí do dvou kategorií.

První z nich je tvorba kompletních řešení, které se používají při práci na produktovodech pod tlakem média v prostředí s nebezpečím výbuchu. V této oblasti proto klademe maximální důraz na bezpečnost našich produktů. Zabýváme se vývojem a výrobou speciálních zařízení, která umožňují provádět balonování, navrtávání, řezání a další podobné úkony na produktovodech, aniž by docházelo k úniku média. Naši kvalifikovaní pracovníci, v rámci poskytování komplexních služeb zákazníkům, provádí našimi zařízeními příslušné činnosti. K provádění těchto činností vlastníme též příslušná oprávnění a certifikáty.

Druhou kategorií je vlastní obchodní činnost. Zabýváme se prodejem nejen našich výrobků a zařízení, ale i ostatních komponentů a výrobků potřebných pro servisní činnosti na produktovodech. V rámci této činnosti zastupujeme na českém trhu i některé zahraniční firmy. Ve spolupráci s projektanty a stavebními firmami zajišťujeme též komplexní dodávky materiálu přímo na stavby.

Naše Historie

  • fastra
  • fastra
  • fastra
  • fastra
  • fastra
  • fastra
  • iso
  • iso
  • gumárenská výroba