Certifikace a oprávnění

Společnost FASTRA, s.r.o. vědoma si své odpovědnosti vůči zákazníkům a okolí, přistoupila k vybudování a certifikaci následujících systémů:

Certifikace výrobků a zařízeníOprávnění organizace TIČR (montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení)Certifikace GAS v rozsahu G-O5 pro speciální technologie navrtávání a uzavírání průtoku plynuŘízení kvality podle ČSN EN ISO 9001-2015Politika kvalityVZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme firmou silně se orientující na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka.
 • Snažíme se předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy.
 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
 • Chceme mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

VZTAH K TRHU

 • Naším cílem je zvětšovat tržní podíl v ČR a co nejvíce se zapojit do světového trhu s produkty spadajících jak do průmyslového odvětví, tak do spotřebitelského zboží.
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.
Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.