FASTRA posouvá hranice svých možností...

Firma FASTRA, s.r.o. byla oslovena firmou ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, jestli bychom dokázali dočasně uzavřít ocelové potrubí s vyzdívkou o průměru[...] více informací

Zařízení pro navrtávání potrubí

Zařízení pro navrtávání potrubí slouží zejména k vrtání otvorů do potrubí bezúnikovými metodami, tzn., že zařízení umožňuje vrtání otvorů do potrubí s vnitřním přetlakem[...] více informací

STOPL-S-F1 pro potrubí z oceli

Zařízení STOPL-S-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí s vnitřním přetlakem (nebo bez přetlaku) bez úniku média. Zařízení pracuje na principu vložení[...] více informací

Výřez potrubí

Výřezy potrubí provádíme nejiskřivými technologiemi speciálními, k tomu účelu vyvinutými zařízeními, splňujícími požadavky[...] více informací

Uzavírání potrubí

Přechodné uzavírání potrubí z důvodu přerušení průtoku média nebo plynotěsného oddělení části[...] více informací

Navrtávání potrubí

V případě potřeby vytvoření otvoru do potrubí s vnitřním přetlakem média z důvodu zhotovení odbočky[...] více informací