Školení „ŘEKA 2019“ bylo opět přínosné

Školení „ŘEKA 2019“ bylo opět přínosné

Školení pracovníků v oboru plynových zařízení „ŘEKA“ se koná pravidelně každý rok a my jsme si to letošní nenechali ujít. Jako tradičně se odehrálo v Třinci a zúčastnili se ho nejenom naši pracovníci. Školení bylo určeno také projektantům, zaměstnancům státní správy, firmám zajišťujících montáže OPZ i provozovatelům odběrných zařízení.
My jsme se školení zúčastnili i jako vystavovatelé. 
Školení bylo plné odborníků a sdílení zkušeností s dalšími profesionály nám vždy říká, že v oboru rozhodně nespíme, naopak udržujeme bezpečnost, kvalitu a profesionalitu na prvním místě.
Navíc jsme velmi rádi, že náš kolega Tomáš Mořický mohl přispět svými odbornými znalostmi k rozšíření všeobecného povědomí účastníků školení. Jeho přednáška na téma Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí v souvislosti se servisními a opravárenskými zásahy na domovních, průmyslových a distribučních plynovodech měla očekávaný úspěch a sklidila velkou pozornost.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili kolegovi přednášky nebo zavítali k našemu stánku a budeme se těšit na setkání na některé z dalších akcí.školení řeka

školení řeka