Servisní práce v Praze stoplovací soupravou DN 500

Servisní práce v Praze stoplovací soupravou DN 500

V první polovině května jsme vyrazili do Prahy, do Celetné ulice nedaleko Prašné brány. Zde jsme dočasně přerušili proudění plynu na středotlakém plynovodu, aby mohlo dojít k výměně uzavíracích armatur. Objednatelem našich služeb byla Pražská plynárenská, a.s.
Tyto práce jsme provedli speciálním zařízením, vlastní výroby. Konkrétně se jednalo o stoplovací soupravu DN 500. Servisní práce jsme prováděli ve spolupráci s dalšími dvěma významnými firmami.

servisní práce