Nový výkonný ředitel

Nový výkonný ředitel

FASTRA, s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, že novým výkonným ředitelem společnosti byl jmenován pan Ing. Pavel Holý, MBA
Jedná se o zcela novou pozici v rámci organizační struktury společnosti, k jejímuž vytvoření se současní majitelé rozhodli za účelem optimalizace vnitřního chodu společnosti tak, aby byla schopna plně uspokojovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků. 
Výkonný ředitel bude dále odpovědný za úspěšné dokončení rozpracovaných a nastartování nových projektů vedoucích ke zvýšení efektivity a posílení postavení společnosti
FASTRA, s.r.o. na trhu servisu produktovodů.
Zakladatelé společnosti - pánové Miroslav Stehlík a Pavel Žárský - ze svých exekutivních rolí postupují do role majitelské a dozorčí a zároveň budou podporovat rozvojově-strategické projekty. 
FASTRA, s.r.o. si váží Vaší dosavadní spolupráce a těší se na budoucí.

Pokud ještě nemáte účet Zaregistrujte se!