Stoplování VTL plynovodu DN 500

Stoplování VTL plynovodu DN 500

U Vysokého Mýta, nedaleko obce Zámrsk, jsme dne 6. a 7. 8. 2019 uskutečnili přerušení průtoku plynu na VTL plynovodu DN 500, jehož provozovatelem, a tedy koncovým odběratelem našich služeb, je firma GasNet, s.r.o. Práce byla provedena nově vyvinutým zařízením STOPL-S-F1 DN 500 za sníženého provozního tlaku 5 bar. Veškeré práce proběhly úspěšně, a díky tomu mohla realizační firma I. SPZ, s.r.o. bezpečně provést požadované odstranění odvodňovače. Použití našeho stoplovacího zařízení STOPL-S-F1 pro uzavírání VTL potrubí za sníženého tlaku nabízí bezpečné, jednoduché a levné řešení.

Fotogalerie z této akce naleznete zde